Posts Tagged ‘แมวคาบลูกทำไม’

พฤติกรรมการคาบลูกหนี ของแมวไทย

Saturday, October 15th, 2016:

แมวคาบลูกหนีเป็นพฤติกรรมของแม่แมวในช่วงแรกคลอด 1-2 สัปดาห์แรก ที่ลูกแมวน้อยยังเดินไม่แข็งแรง ส่วนสาเหตุที่ทำให้แม่แมวคาบลูกหนีเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น.. Read More →

Back to Top