ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว

การเลี้ยงแมว

การเลี้ยงแมว ถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่รักอิสระเลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยาก และบางครั้งยังปล่อยให้หากินเองได้ด้วยหากคนเลี้ยงไม่อยู่บ้านหรือมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยแมวไว้โดยไม่มีเจ้าของอยู่ดูแล แต่การเลี้ยงดูให้แมวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ผู้เลี้ยงจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวบ้างพอสมควร เพื่อเป็นการเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเลี้ยงแมว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว

การเลี้ยงแมวไม่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆที่ผู้เลี้ยงต้องใส่ใจและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงรวมถึงการดูแลสุขภาพ เรียนรู้อุปนิสัยและพฤติกรรมต่างๆของแมว ซึ่งลักษณะนิสัยของแมวแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่นแมวบ้านทั่วไปผสมพันธุ์กับแมวป่าหรือแมวจรจัดที่ต้องหากินเองโดยไม่มีคนเลี้ยงดู มักจะมีนิสัยหวาดระแวงและไม่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า เคลื่อนไหวรวดเร็วปราดเปรียว สำหรับการเลี้ยงดูต้องเริ่มจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมว

การเรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมว เช่น ลักษณะที่ดีและลักษณะนิสัยที่ควรปรับหรือฝึก ตัวอย่างเช่นการนำแมวไทยมาเลี้ยงไว้ในบ้าน เพื่อช่วยจับหนูที่เข้ามากัดทำลายข้าวของ แมวประเภทอาจผสมพันธุ์กับแมวป่าหรือแมวจรจัดที่ไม่มีคนเลี้ยง ลูกแมวที่ออกมาส่วนใหญ่จะมีนิสัยหวาดระแวงไม่เข้าใกล้คนแม้แต่ผู้เลี้ยงที่ไม่คุ้นเคย มักจะขู่ฟู่ๆหรือทำขนพองใส่ทุกครั้งที่เข้าใกล้ มักขับถ่ายไม่เป็นระบบ ดื้อและซนอาจเล่นสิ่งของให้เกิดความเสียหาย การเรียนรู้ลักษณะนิสัยทำให้ผู้เลี้ยงสามารถฝึกหรือเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับพฤติกรรมของลูกแมวได้

2. เรียนรู้อาการเจ็บป่วยของแมว

แมวที่เจ็บป่วยหากอาการที่เป็นอยู่ไม่มาก ผู้เลี้ยงอาจไม่รู้หรือไม่มีข้อสังเกต การเรียนรู้อาการเจ็บป่วยได้ดีที่สุดควรดูที่พฤติกรรมของแมว สังเกตว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น กินอาหารน้อยลงหรือไม่สนใจที่จะกินอาหาร ผู้เลี้ยงต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด การขับถ่ายของแมวก็เป็นสิ่งบอกเหตุถึงอาการเจ็บป่วยได้ เพราะแมวที่ไม่ขับถ่ายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้หรือกระเพาะอาหาร

3. เรียนรู้การดูแลสุขภาพแมว

แมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามตาราง เช่น แมวอายุ 8 สัปดาห์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดแมว โรคหวัดติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบ แมวอายุ 9 สัปดาห์ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย แมวอายุ 11-12 สัปดาห์ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมวอายุ 12 สัปดาห์ต้องได้รับวัคซีนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดแมว โรคหวัดติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบซ้ำ รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมียซ้ำ แมวอายุ 1 ปี ต้องได้รับวัคซีนรวมป้องกันทุกโรค

การมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงแมวทั้ง 3 เรื่องก็สามารถดูแลสุขภาพของแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้แล้ว

การดูแลแมว การเลี้ยงแมว วิธีเลี้ยงแมว เลี้ยงแมว
Back to Top