แมวไทย แมวสายพันธุ์ต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร

แมวไทย-แมวเทศ

แมว เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งสายพันธุ์ไทยและสายพันธุ์จากต่างประเทศ การที่ทาสแมวหรือคนรักแมวเลือกน้องแมวมาเลี้ยงสักตัว ประเด็นหลักๆก็คือมีความรักความชอบเป็นส่วนตัว แต่จะเลือกเลี้ยงแมวสายพันธุ์อะไรนั้น อาจขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลายๆด้าน เนื่องจากแมวทั้งสองสายพันธุ์มีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่างแมวไทย กับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ เป็นการเตรียมตัวเลี้ยงแมวที่ดี เพราะอายุขัยของแมวบางตัวอยู่กับเราได้ยาวนานถึง 15 ปีหรือมากกว่านั้นก็เคยมีมาแล้วหากได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตามลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของแมวสายพันธุ์นั้นๆ ความแตกต่างระหว่างแมวไทยกับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศมีข้อดีข้อด้อยต่างกัน ดังนี้

อุปนิสัย ลักษณะและพฤติกรรมของแมวไทย

แมวไทย หมายถึง แมวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยอุปนิสัยและพฤติกรรมของแมวไทยที่โดดเด่นเหนือกว่าแมวสายพันธุ์อื่น คือ เป็นแมวที่มีความเฉลียวฉลาด มีความเป็นตัวของตัวเองรู้จักประจบ รักบ้าน รักเจ้าของ นิสัยรักความอิสระมีความคล่องแคล่วว่องไวไปไหนมาไหนรวดเร็ว โดยที่คนเลี้ยงไม่สามารถคาดเดาจิตใจของแมวได้เลย

แมวไทยที่นิยมเลี้ยงมีหลายชนิดคนที่เลี้ยงแมวเพราะความชื่นชอบจริงๆจะเลี้ยงได้ทุกชนิดทั้งแมวบ้าน แมวจรจัดหรือแมวที่มีลักษณะเป็นมงคล นอกจากชื่นชอบอาจเลี้ยงด้วยความเมตตาสงสารเพียงเพราะเห็นแมวเหล่านั้นมีความสวยงามน่ารัก ส่วนคนที่มีความเชื่อเรื่องแมวอาจจะเลือกเลี้ยงเฉพาะแมวไทยที่มีลักษณะเป็นมงคล เช่น แมววิเชียรมาศ แมวสีทองซึ่งเป็นแมวที่มีขนสีทองทั้งตัว และแมวสีสวาท

อุปนิสัย ลักษณะและพฤติกรรมของแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

แมวสายพันธุ์จากต่างประเทศ มีหลายชนิดทั้งแมวที่มีขนฟูนุ่มหรือเป็นแมวขนสั้น ลักษณะที่โดดเด่นของแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ ก็คือ บางชนิดรูปร่างหน้าตาแปลกๆ เลี้ยงง่ายไม่ซุกซนเหมือนแมวไทย บางชนิดตัวไม่โต นำใส่กรงหรือตะกร้าไปไหนๆได้สะดวก แต่อาจมีราคาแพงและต้องเลี้ยงดูอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสม กินอาหารสำหรับแมวโดยเฉพาะทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสูง ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงแมวไทย

ความจริง คนที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมวส่วนใหญ่ไม่เน้นสายพันธุ์ การเลือกเลี้ยงจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เลี้ยง หรือขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้พบเห็นลูกแมวที่มีความสวยงามน่ารักถูกใจ แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกแมวสายพันธุ์ไทยหรือต่างประเทศ หากเลี้ยงด้วยความรักความเอาใจใส่ทำให้แมวมีอายุยืนยาวอยู่เป็นเพื่อนไปนานๆ cattrips.com เชื่อว่าก็เป็นความสุขของคนที่เป็นทาสแมวแล้ว

การเลี้ยงแมว ความแตกต่างแมวไทยและแมวต่างประเทศ พฤติกรรมของแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ พฤติกรรมของแมวไทย แมวสายพันธุ์ต่างประเทศ แมวไทย
Back to Top