ความแตกต่างระหว่างแมวไทย กับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

แมวไทยและแมวต่างประเทศ

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้ ช่างประจบและออดอ้อน มีความเป็นอิสระ ชอบท่องเที่ยวและในบางขณะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆซึ่งเป็นลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของแมว นอกจากนั้นแมวแต่ละตัวหรือแต่ละสายพันธุ์ก็ยังมีนิสัยบางอย่างที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่คนไทยนิยมนำมาเลี้ยง

ความแตกต่างระหว่างแมวไทย กับแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของแมวไทย

แมวพันธุ์ไทยมีอุปนิสัยที่ฉลาด รักบ้าน รักเจ้าของ เป็นตัวของตัวเอง รู้จักประจบ แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมเลี้ยง ต่างจากแมวไทยในต่างประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังยกย่องให้แมวไทยเป็นพันธุ์ที่มีความมหัศจรรย์กว่าแมวพันธุ์ใดๆ ลักษณะทั่วไปของแมวไทยจะมีขนสั้นแน่น ซึ่งเป็นไปตามลักษณะภูมิอากาศในถิ่นกำเนิดของสายพันธุ์ การกินอยู่หรืออาหารของแมวไทยกินง่าย เช่น ข้าวคลุกปลาทู เป็นอาหารที่แมวไทยโปรดปราน ส่วนอาหารเม็ดหากฝึกให้ลูกแมวกินตั้งแต่ยังเล็กๆก็จะยอมกินอาหารเม็ดเช่นเดียวกับแมวสายพันธุ์อื่นๆ

ลักษณะนิสัยของแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

สายพันธุ์แมวต่างประเทศที่คนไทยนิยมเลี้ยงมีหลายชนิด การเลี้ยงดูจึงขึ้นอยู่กับแมวสายพันธุ์นั้นๆ เช่น แมวพันธุ์เปอร์เซียจะมีนิสัยอ่อนโยน ร่าเริง ซุกซน ขี้ประจบประแจง ชอบเข้าหาคน อาหารแมวเปอร์เซียหรืออาหารแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ ควรเป็นอาหารเม็ดที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนในแต่ละวัน

ข้อแตกต่างระหว่างแมวสายพันธุ์ต่างประเทศกับแมวไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการเลี้ยงดู แมวสายพันธุ์ต่างประเทศจะต้องดูแลและเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นพิเศษ ไม่ควรปล่อยให้อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนเกินไป เพราะนอกจากมีขนยาวด้วยแล้ว ยังไม่สามารถทนความร้อนได้เท่ากับแมวพันธุ์พื้นบ้านของไทยเราที่ขนสั้นกว่าและทนร้อนได้ดีกว่าด้วย

นอกจากแมวไทยและแมวสายพันธุ์ต่างประเทศจะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่แตกต่างกัน รวมถึงการเลี้ยงดูที่ต้องดูเอาใจใส่แตกต่างกันแล้ว การเลี้ยงแมวสายพันธุ์จากต่างประเทศยังมีค่าใช้จ่ายมากกว่า เริ่มจากราคาลูกแมวอายุ 2 เดือนราคาอาจเริ่มที่ 3,500-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงแมวไทยที่ลูกแมวราคาไม่แพงหรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากค่าฉีดวัคซีนหรือค่ารักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

ดังนั้นการเลี้ยงดูแมวเหมียวไว้เป็นเพื่อนเล่นหรือเป็นเพื่อนแก้เหงา นอกจากเลือกแมวสายพันธุ์ที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความพร้อมทั้งเวลาและงบประมาณในการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการนำแมวมาเลี้ยงเป็นส่วนประกอบด้วย

การเลี้ยงแมว ความแตกต่างแมวไทยและแมวต่างประเทศ สายพันธุ์แมวต่างประเทศ แมวต่างประเทศ แมวสายพันธ์ุต่างประเทศ แมวไทย แมวไทยและแมวต่างประเทศ
Back to Top