การดูแลและวิธีคลายร้อนน้องแมวในช่วงหน้าร้อน

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ไม่ว่าฤดูไหนๆอากาศก็ยังร้อนและยิ่งเป็นช่วงฤดูร้อนไม่เฉพาะคนเท่านั้น ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี สัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกัน แมว เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในลำดับต้นๆ และส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์แมวจากต่างประเทศ เนื่องจากมีรูปร่างและขนฟูสวย เมื่อนำมาเลี้ยงในเมืองร้อน จึงต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อป้องกัน โรคฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด

ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด คืออะไร

ฮีทสโตรกหรือโรคลมแดด เป็นอาการที่อุณหภูมิในร่างกายของแมวสูงขึ้น เพราะได้รับความร้อนจากภายนอกมากขึ้น สาเหตุสำคัญก็คือ การปล่อยให้แมวอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานๆ

อาการฮีทสโตรกที่เกิดขึ้นกับแมว

อาการฮีสโตรกในแมว จะมีสัญญาณบ่งบอกอาการตามภาวะความอันตรายได้ 2 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 แมวจะมีอาการหายใจเร็ว และรัว หอบ หายใจทางปาก หายใจเสียงดังหรือมีลักษณะหายใจลำบาก ตัวร้อน หากวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ควรเกิน 40.5 องศา

ระดับที่ 2 แมวจะมีอาการน้ำลายไหลยืด จมูกและปากเปียกแฉะ ลักษณะอาการกระสับกระส่ายไม่สบายตัว บางครั้งอาจมีอาการซึมผิดปกติ การที่บ่งบอกความรุนแรง คือนอนนิ่ง ช็อค ชักเกร็ง หากพาไปพบแพทย์ไม่ทันสัตว์เลี้ยงอาจเสียชีวิตได้

วิธีคลายร้อนเมื่อแมวมีอาการฮีสโตรก

อาการฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด เป็นอาการที่อุณหภูมิในร่างกายของแมวสูงขึ้น ผู้เลี้ยงที่ไม่เข้าใจ เมื่อแมวมีอาการที่รุนแรงอาจใช้วิธีผิดๆ ด้วยการทำให้ความร้อนในตัวน้องแมวคลายลง โดยการเช็ดตัวหรือลดอุณหภูมิของสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำเย็นจัด ถือเป็นความเข้าใจผิดที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ข้อควรระวังอีกประการก็คือห้ามเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างฉับพลัน

วิธีคลายร้อนเมื่อแมวมีอาการฮีสโตรก ก่อนที่จะนำส่งสัตว์แพทย์ ควรย้ายน้องแมวไปที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เปิดพัดลมส่ายเบาๆ หากเป็นห้องแอร์ไม่ควรเปิดแอร์ เพราะการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็วอาจทำให้แมวช็อคได้

เมื่อเปิดพัดลมหรือทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้ว ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุณหภูมิห้อง ค่อยๆเช็ดบริเวณใบหูและขาหนีบ เพื่อระบายความร้อน ข้อห้ามก็คือไม่ใช้น้ำเย็นหรือไม่ใช้ผ้าเปียกห่อหรือคลุมตัวแมว เมื่อเช็ดตัวให้ระบายความร้อนทำให้แมวรู้สึกผ่อนคลายแล้ว ให้รีบนำส่งสัตว์แพทย์โดยด่วน

การดูแลสุขภาพแมวในช่วงหน้าร้อน เพื่อป้องกันอาการฮีสโตรก ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะแมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่ควรเลี้ยงไว้ในห้องแอร์ตลาดเวลา เพราะไม่คุ้นชินกับอากาศภายนอก หากต้องอยู่ในอากาศร้อนๆ อาการฮีสโตรกก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆ

การดูแลแมวหน้าร้อน วิธีคลายร้อนแมว อาการแมวฮีทสโตรก แมวร้อน แมวร้อนอาการ
Back to Top