พฤติกรรมและลักษณะนิสัยแบบแมวๆ

พฤติกรรมแมว

โดยธรรมชาติ แมวเป็นสัตว์ที่รักความเป็นอิสระมีความเป็นตัวเองสูง เคลื่อนไหวรวดเร็วชอบ ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ตนเองต้องการ บางครั้งผู้เลี้ยงอาจเข้าใจผิดและคิดว่าการเลี้ยงแมวไม่จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่มาก เพียงให้อาหารดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็น จริงนอกจากแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระและชอบประจบเจ้าของแล้ว แมวยังต้องการให้เจ้าของเอาใจหยอกล้อและเล่นด้วยเสมอ

พฤติกรรมของแมวและลักษณะนิสัยแบบแมวๆ

การเลี้ยงแมวอาจแตกต่างจากการเลี้ยงสุนัข ถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้อ้อนช่างประจบและชอบที่จะเข้ามาคลอเคลียเจ้าของ แต่ก็มีความเป็นตัวเองสูงมีความคิดอิสระควบคุมได้ยาก และลักษณะนิสัยแมวแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกัน การเลี้ยงดูให้แมวมีสุขภาพดีสามารถฝึกและป้องกันแก้ไขพฤติกรรมแมวที่เป็นปัญหาได้ ผู้เลี้ยงต้องเรียนรู้ศึกษานิสัยโดยธรรมชาติของแมว เพื่อสร้างความสมดุลและเลี้ยงดูให้เป็นไปตามธรรมชาติของแมวแต่ละตัว

พฤติกรรมแมวที่ผู้เลี้ยงควรรู้

1.การหย่านมของลูกแมว

โดยปกติลูกแมวจะเริ่มหย่านมเมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์ และจะเลิกกินนมแม่อย่างเด็ดขาดในสัปดาห์ที่ 7 และในช่วงที่ลูกแมวหย่านมแม่ใหม่ๆลูกแมวอาจมีพฤติกรรมดื้อซุกซนชอบดูดหรือกัดแทะสิ่งของให้เกิดความเสียหายได้

2.การฝึกนิสัยแมว

แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีหูที่ไวต่อเสียงและมีจมูกที่ไวต่อกลิ่น แมวเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูงเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว การฝึกนิสัยแมวให้อยู่ในกรอบเช่นการกินการนอนหรือการขับถ่ายจึงต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวเล็กๆ เช่น การนำทรายใส่ถาดหรือภาชนะให้ลูกแมวขับถ่าย การให้อาหารเป็นเวลาและให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นประจำ การนำลูกบอลเล็กๆหรือสิ่งของที่เหมาะสมให้ลูกแมวเล่น ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวและป้องกันการเล่นทำลายข้าวของให้เสียหายได้

3.การเล่นหยอกล้อเพื่อสร้างความคุ้นเคย

แมวมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่า ถึงแม้จะมีความคุ้นเคยและชอบประจบคลอเคลียเจ้าของ แต่ก็ยังมีนิสัยหวาดระแวง การให้ความอบอุ่นโดยการลูบขนหรือการนำแมวมานอนบนตัก ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมวพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้

4.เรียนรู้ลักษณะพฤติกรรมของแมว

แมวเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีสัญชาตญาณการเป็นนักล่า ดังนั้นการเลี้ยงหรือการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของแมวนอกจากช่วยคลายเหงาทำให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลินได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้เลี้ยงปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์มีพิษอื่นๆโดยการศึกษาลักษณะพฤติกรรมแมวได้อีกด้วย

การนำแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาเลี้ยง นอกจากช่วยทำให้ผู้เลี้ยงรู้สึกสนุกเพลิดเพลินมีและเพื่อนช่วยคลายเหงาแล้ว หากเรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมต่างๆของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจ นอกจากอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขแล้วการมีสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วย

การเลี้ยงแมว นิสัยแมว พฤติกรรมแมว วิธีเลี้ยงลูกแมว วิธีเลี้ยงแมว
Back to Top