นิสัยลูกแมว และการฝึก

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีนิสัยขี้อ้อน แต่ก็มีความเป็นอิสระและมีโลกส่วนตัว ฝึกสอนได้ยากกว่าสุนัข แต่หากนำมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆ เรียนรู้ลักษณะนิสัยก็สามารถฝึกฝนให้ขับถ่ายอย่างเป็นระบบได้ นิสัยลูกแมวและการฝึกมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรเรามาหาคำตอบจากบทความนี้ได้เลย

นิสัยและพฤติกรรมของลูกแมว

การเลี้ยงแมวส่วนใหญ่จะนำลูกแมวมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆและยังไม่หย่านม ทำให้ต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด การเรียนรู้ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่างๆของแมว จะทำให้ผู้เลี้ยงสามารถฝึกให้ลูกแมวขับถ่ายเป็นที่เป็นทางและเข้าใจคำสั่งหรือความต้องการของผู้เลี้ยงได้

1. ลักษณะนิสัยและการหย่านมของลูกแมว ลูกแมวจะเริ่มหย่านมเมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์และจะเลิกอย่างเด็ดขาดในสัปดาห์ที่ 8-10

2. แมวมีลักษณะนิสัยเป็นนักล่าตามสัญชาติญาณของแมว บางครั้งการผูกกระพรวนก็เป็นสิ่งเตือนภัยต่อเหยื่อของแมว

3. ลูกแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดื้อและซน มีความอยากรู้อยากเห็น การเล่นเป็นพัฒนาทางกายภาพและพฤติกรรมของแมว แต่บางครั้งก็ทำให้ข้าวของเสียหายได้ การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดหมั่นหยอกล้อและหาของเล่นให้น้องแมว สามารถลดความเสียหายของสิ่งของและลดความก้าวร้าวของลูกแมวบางตัวลงได้

4. การเรียนรู้ของลูกแมว การฝึกหรือสั่งลูกแมวทำได้โดยวิธีถืออาหารและให้แมวดม เมื่อแมวเริ่มสนใจให้ยกอาหารเหนือหัวลูกแมวแล้วออกคำสั่ง เช่น การสั่งให้นั่ง ถ้าลูกแมวทำตามก็ควรให้รางวัลและฝึกลูกแมวอย่างสม่ำเสมอ

5. การให้อาหารอย่างเป็นเวลา มีการกำหนดจำนวนครั้งและเวลาให้อาหารที่แน่นอน เช่น ให้อาหารช่วงเช้าและช่วงเย็น และอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันทุกครั้ง ถือเป็นการฝึกนิสัยแมวด้วย

6. นิสัยชอบซ่อนอาหาร แมวบางตัวมีนิสัยชอบเอาอาหารไปซ่อนในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นมาแย่ง คนเลี้ยงต้องสังเกตลักษณะนิสัยการกิน และควรจัดสถานที่สำหรับกินอาหารไว้มุมใดมุมหนึ่งเพื่อฝึกนิสัยและแก้ปัญหาการกินอาหารไม่เป็นที่

7. นิสัยการขับถ่าย หากฝึกให้น้องแมวขับถ่ายในกระบะทรายจนเคยชินแล้ว หากแมวไม่ขับถ่ายในที่ของตัวเอง มักมีสาเหตุมาจากน้องแมวเครียดหรือมีอาการเจ็บป่วย และอาจมาจากกระบะทรายมีปัญหา

สำหรับนิสัยลูกแมวและการฝึกให้แมวเกิดความเคยชินทั้งการขับถ่าย การกินอาหาร และการทำตามคำสั่งง่ายๆ ทำได้ไม่ยาก เพียงพยายามเรียนรู้ลักษณะนิสัยของแมวแต่ละตัว หมั่นหยอกล้อและดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้น้องแมวมีความสุขในการใช้ชีวิตตามความชอบของแมว

นิสัยลูกแมว นิสัยลูกแมวและการฝึก นิสัยแมว ลักษณะนิสัยแมว เรียนรู้นิสัยแมว
Back to Top