แมวไทยและความเชื่อเรื่องแมว

ความเชื่อเรื่องแมว

แมวไทยเป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากชาวต่างชาติ ว่าเป็นแมวขนสั้นที่มีความสง่า และสวยงามที่สุดในโลก แมวไทยโบราณตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณมีอยู่ 23 สายพันธุ์ แบ่งเป็นแมวที่เลี้ยงไว้แล้วให้คุณแก่ผู้เลี้ยง 17 ชนิดและแมวที่เชื่อว่าเลี้ยงไว้แล้วจะให้โทษ 6 ชนิด เรื่องราวของแมวพันธุ์ไทยนอกจากลักษณะที่สง่าสวยงามแล้ว ยังมีเรื่องของความเชื่อที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักแมวหรือกำลังเตรียมตัวเลี้ยงแมวไทย

แมวไทยและความเชื่อเรื่องแมว

ปัจจุบันแมวมงคลของไทยทั้ง 17 ชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว 13 ชนิดคงเหลืออยู่เพียง 4 ชนิด เท่านั้น ได้แก่ วิเชียรมาศ  สีสวาดหรือโคราช ศุภลักษณ์หรือทองแดง และโกนจาหรือดำปลอด แมวไทยทั้ง 4 ชนิดที่เหลืออยู่มีลักษณะที่โดดเด่น รวมทั้งมีความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงแมว 4 ชนิดที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. แมววิเชียรมาศ   

แมววิเชียรมาศ มีลักษณะที่โดดเด่น คือ มีดวงตาสีฟ้าสดใส ขนสีครีมมีแต้มสีเข้มที่เรียกว่า แต้มสีครั่งบริเวณหน้า หูทั้งสองข้าง ขาทั้งสี่ขา หาง และอวัยวะเพศ รวม 9 ตำแหน่ง เป็นแมวไทยโบราณที่มักเลี้ยงกันในวัง ถือเป็นแมวมงคลตามตำราที่เชื่อกันว่าสามัญชนคนธรรมดาไม่สามารถเลี้ยงได้

2. แมวสีสวาด หรือแมวโคราช

แมวสีสวาด หรือแมวโคราช เป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดและค้นพบที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ดวงตามีสีเหลืองอมเขียว มีขนสีคล้ายเมฆ และยังเชื่อว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภ จึงถูกใช้ในพิธีแห่งนางแมวเพื่อขอฝนในสมัยโบราณ

3. แมวโกนจาหรือดำปลอด

แมวโกนจา หรือแมวดำปลอด มีสีขนดำทั้งตัวไม่มีขนสีอื่นแซม ตาสีเหลืองดอกบวบ เป็นแมวที่มีลักษณะสง่างาม การเดินทอดเท้าคล้ายสิงโต สมัยก่อนมีความเชื่อว่าถ้าเลี้ยงแมวโกนจาไว้เจ้าของจะมีสมบัติมากมาย

4. แมวศุภลักษณ์หรือทองแดง

แมวศุภลักษณ์หรือทองแดง เป็นแมวพันธุ์ไทยแท้ที่เหลืออยู่น้อยมากในปัจจุบัน ลักษณะที่โดดเด่นของแมวศุภลักษณ์หรือทองแดง มีขนสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีทองแดงทั้งตัว ตามีสีเหลืองเป็นประกาย และเชื่อว่าผู้ใดได้ครอบครองแมวชนิดนี้จะร่ำรวย การงานรุ่งเรือง พบแต่ความสุขและมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นจึงเป็นแมวที่บุคคลชั้นสูงในสมัยโบราณจึงนิยมเลี้ยง

แมวไทยและความเชื่อเรื่องแมว ยังมีอีกหลากหลายความเชื่อ แม้ความเชื่อในปัจจุบันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แต่สำหรับคนที่รักและชื่นชอบการเลี้ยงแมว การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับแมวไทยและความเชื่อ นอกจากเป็นการเตรียมตัวเลี้ยงแมวที่ดีแล้ว ยังสามารถนำไปถ่ายทอดและเป็นประโยชน์ต่อคนที่รักแมวในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

ความเชื่อเรื่องแมว ลักษณะแมวที่ดี แมวไทย
Back to Top