5 วิธีการเลี้ยงลูกแมวที่สำคัญ

การเลี้ยงลูกแมว

การเลี้ยงแมวของคนที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงประเภทนี้ เชื่อว่าส่วนใหญ่เลือกที่จะเลี้ยงลูกแมวตั้งแต่ยังเล็กๆ มากกว่าการนำแมวที่เริ่มโตแล้วมาเลี้ยง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ลูกแมวเล็กๆยังมีความน่ารักสดใส ไม่ดื้อ ฝึกฝนได้ง่าย แต่ปัญหาอย่างหนึ่งในการนำแมวเล็กๆโดยเฉพาะลูกแมวที่ยังไม่ทิ้งนมแม่มาเลี้ยง อาจเจ็บป่วยได้ง่าย การเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพเจ้าลูกแมวตัวน้อย จึงเป็นสิ่งสำคัญ

การดูแลสุขภาพ เจ้าลูกแมวตัวน้อย

1.การให้นมหรือป้อนนมลูกแมว

การเลี้ยงลูกแมว หากนำลูกแมวมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กหรือหลังจากคลอดแล้ว 3-4 สัปดาห์ การดูแลจะต้องป้อนนมเจ้าลูกแมวตัวน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมงในปริมาณที่ไม่มาก สำหรับนมที่ใช้ป้อน ควรเป็นนมที่ใช้เลี้ยงลูกแมวโดยเฉพาะ ข้อควรระวังในขณะป้อนนมก็คือ การสำลักนมของลูกแมว เนื่องจากป้อนนมมากหรือเร็วเกินไป

2.การฝึกนิสัยและดูแลระบบขับถ่าย

ลูกแมวเมื่ออายุประมาณ 4 สัปดาห์ จะเริ่มขุดทรายผู้เลี้ยงควรหาทรายใส่ภาชนะหรือถาดวางไว้ให้แมวขับถ่าย เพื่อฝึกให้แมวขับถ่ายเป็นที่ และต้องเปลี่ยนดินทรายทุกวัน

3.การอาบน้ำให้ลูกแมว

ลูกแมวเล็กๆไม่จำเป็นต้องอาบน้ำ แต่ควรใช้ผ้าเช็ดขนหรือเช็ดตัวให้ลูกแมว 2- 3 วันต่อครั้ง

4.การให้อาหารลูกแมว

ลูกแมวจะเริ่มกินอาหารแข็งได้เมื่ออายุได้ 7 สัปดาห์ ผู้เลี้ยงควรค่อยๆลดปริมาณนมลงแล้วเสริมอาหารลุกแมวที่เป็นอาหารเม็ดและอาหารเปียก ที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดหลากหลายชนิด และปัญหาสุขภาพของลูกแมวที่พบมากในช่วง 2 เดือนก็คือ กินอาหารแล้วไม่ยอมกินน้ำซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเจ้าแมวน้อย ผู้เลี้ยงจึงต้องหมั่นสังเกตหากแมวไม่กินน้ำต้องแก้ปัญหาโดยการใช้ไซริงค์ที่หาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป ดูดน้ำแล้วป้อนเข้าทางมุมปากของลูกแมว

5.การฉีดวัคซีนให้ลูกแมว

ควรพาลูกแมวไปฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน และเมื่ออายุครบ 1 ปี ตามลำดับ

การดูแลสุขภาพ เจ้าลูกแมวตัวน้อยนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้เลี้ยงยังต้องหมั่นดูแลให้เวลาหยอกล้อหรือเล่นกับลูกแมว เพื่อสร้างความคุ้นเคย ส่งเสริมความเป็นมิตรทำให้เจ้าลูกแมวตัวน้อยมีนิสัยร่าเริงสดใส การมีเวลาได้อยู่ใกล้ชิด ยังทำให้ทราบพฤติกรรมอุปนิสัยและเรียนรู้พัฒนาการ รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพของแมวได้อย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะเจ้าของที่นิยมเลี้ยงแมวไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาพร้อมๆกันหลายตัว

 

การเลี้ยงลูกแมว ดูแลสุขภาพลูกแมว เตรียมตัวเลี้ยงแมว เลี้ยงแมว
Back to Top