3 ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพแมว

ดูแลสุขภาพแมว

การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง นอกจากเรื่องอาหารและการดูแลรักษาความสะอาด ปัญหาเรื่องสุขภาพของสัตว์เลี้ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงน้องแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่รักอิสระ ชอบท่องเที่ยวและไม่ชอบอยู่นิ่ง พฤติกรรมเหล่านี้นอกจากเจ็บป่วยได้ง่ายแล้ว หากไม่สนใจหรือไม่เลี้ยงดูน้องแมวอย่างใกล้ชิด ก็อาจจะไม่รู้อาการป่วยในระยะแรกๆ 3 ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพแมวความรู้ดีๆที่ cattrips.com นำมาฝากในวันนี้

3 ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพแมว

1. การดูสภาพแวดล้อม

การดูแลสุขภาพน้องแมวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เช่น

 • การเลี้ยงแมวในคอนโดมิเนียมหรือห้องชุด ควรจัดที่ให้น้องแมวอยู่ในมุมที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดส่องถึง
 • การให้อาหารและน้ำต้องให้เป็นที่เป็นทาง เคยให้บริเวณไหนของบ้านก็ควรให้เป็นประจำ  เพื่อให้แมวเกิดความคุ้นเคยและเคยชิน ทำให้เราดูแลทำความสะอาดได้ง่าย
 • ภาชนะสำหรับใส่อาหาร และน้ำ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ
 • ในกรณีเลี้ยงน้องแมวในกรง เพราะพื้นที่จำกัด ควรนำกรงน้องแมวออกมารับแสงแดดในตอนเช้าๆ
 • จัดถาดสำหรับใส่ทรายแมว เพื่อฝึกให้แมวขับถ่ายเป็นระบบ หมั่นล้างทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งปฎิกูลเพื่อไม่ให้หมักหมมหรือมีกลิ่น

2. การดูแลเรื่องอาหารน้องแมว

 • อาหารแมวมีหลายชนิด ในกรณีให้อาหารแมวที่ปรุงเอง ต้องหมั่นทำความสะอาดภาชนะและพื้นที่บริเวณให้อาหารแมว เพราะอาหารที่ปรุงเองมีส่วนประกอบเป็นเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา หรืออาหารกระป๋อง ทำให้เกิดกลิ่นคาว และมีแมลงรบกวน
 • การเลี้ยงน้องแมวหลายๆตัว ควรจัดภาชนะใส่อาหารหลายๆที่ หรือจัดให้ครบตามจำนวนแมว เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารกัน
 • การเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารเม็ด ต้องจัดภาชนะใส่น้ำไว้ใกล้ๆกับภาชนะใส่อาหารแมว
 • บริเวณให้อาหารแมวควรสะอาด ไม่มีแมลงรบกวน และอยู่ห่างจากถาดทรายแมว

3. การดูแลสุขภาพน้องแมว

 • ฉีดวัคซีนให้กับน้องแมวตามที่สัตวแพทย์กำหนด
 • ถ่ายพยาธิให้กับน้องแมวตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
 • อาบน้ำแปรงขนให้น้องแมวด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • นำน้องแมวไปทำหมั่น ซึ่งทำได้ทั้งแมวตัวผู้และแมวตัวเมีย เพื่อป้องกันไม่ให้แมวออกไปเที่ยวซุกซนนอกบ้านในช่วงผสมพันธ์

3 ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพแมว นอกจากทำให้น้องแมวมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังทำให้คนที่รักแมวดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติหรือเริ่มเจ็บป่วย ก็สามารถดูแลรักษาได้ทัน สัตว์เลี้ยงก็เป็นเหมือนสมาชิกในบ้าน เมื่อนำมาเลี้ยงแล้วก็ย่อมรักและผูกพันการดูแลให้น้องแมวมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่ง

การดูแลสุขภาพแมว การเลี้ยงแมว สุขภาพแมว
Back to Top